Phần mềm

Download Bitvise – Phần mềm đăng nhập VPS linux, upload code

Bitvise ssh client là gì ? Đây là một phần mềm hỗ trợ bạn quản lý VPS linux để chạy website trên VPS Centos, Bitvise hỗ trợ bạn sử dụng VPS một cách chuyên nghiệp nhất. Với Bitvise ssh client mình thường xuyên sử dụng bởi nó hỗ trợ Terminal để bạn nhập lệnh chạy, cài đặt ứng dụng, trình quản lý website lên VPS dễ dàng, hơn thế nữa Bitvise còn hỗ trợ quản lý file như các trình quản lý hosting như Cute FTP, FlashFXP mà một số phần mềm đăng nhập VPS khác không hề có, như Putty chỉ sử dụng được giao diện command mà thôi.

Dowload Bitvise ssh client : Download

Hướng dẫn sử dụng Bitvise ssh client đăng nhập VPS linux

Sau khi download Bitvise ssh client về và cài đặt vào máy tính, các bạn mở Bitvise ssh lên vào điền địa chỉ IP của VPS và port.

Dang Nhap Vps linux

Sau khi điền địa chỉ ip ở ô Host và điền port . Thường cổng port ở Việt Nam là 22, và các port thường được bên cung cấp VPS sẽ gửi thông tin đầy đủ cho bạn.

Phần Authentication các bạn nhập tài khoản login VPS thường đặt là Root. Phần Initinal method các bạn chọn passowrd và điện mật khẩu của VPS vào. Điền xong các bạn chọn Login

Dang Nhap Vps

Tại đây các bạn chọn Accept and Save để lưu lại thông tin cho lần đăng nhập sau.

Giao diện sau khi đăng nhập thành công sẽ hiện ra 3 bảng, 1 bảng quản lý chính và một bảng quản lý file trên VPS

Dang Nhap Vps

Và giao diện Terminal nhập mã lệnh cho VPS, tại đây bạn cũng có thể nhập mã để cài lên VPS centos trình quản lý VPS.

Dang Nhap Vps

Mình thường dùng Cyberpanel để quản lý thêm website vào VPS, Cyberpanel hoàn toàn miễn phí và hỗ trợ công nghệ cache mới nhất hiện nay chính là Litespeed cache. Nếu bạn muốn cài Cyberpanel có thể xem chi tiết tại đây : Hướng dẫn cài Cyberpanel quản lý VPS

Bạn cũng có thể lưu chi tiết đăng nhập vào usb để tiện mang theo, login nhanh bằng cách lưu cấu hình đăng nhập VPS

Quan Ly Vps Linux

Các bạn chọn Save Profile để lưu lại thông tin đăng nhập VPS vào thành file để có thể đăng nhập nhanh mà không cần điền lại IP của VPS và mật khẩu nữa. Bấm là có sẵn thông tin đăng nhập luôn. Ngoài ra Bitvise ssh client cũng hỗ trợ quảng lý VPS windows bằng chức năng Remote Desktop tuy nhiên tính năng này mính chưa sử dụng qua đây vì trên windows cũng có sẵn Remote Desktop để bạn quản lý 1 máy tính VPS.