Hướng dẫn

Sửa lỗi 500 Internal Server Error CWP Control Panel cho WordPress

English

Sau khi mình mua VPS, cài trình quản lý VPS là CWP Control Panel sau đó thêm tên miền, cài ssl cho 1 file index vào thư mục để test tên miền thì với file index.html thì chạy ok. Nhưng khi upload mã nguồn wordpress lên thì khi truy cập tên miền chính báo lỗi Internal Server Error, với cách hiểu nôm na là sever lỗi, sau khi tìm hiểu thì đây là lỗi phổ biến do chưa phân quyền cho file, vì vậy file không được chạy. Sau đây là cách sửa lỗi 500, tùy vào sever mà có cách fix lỗi phân quyền toàn bộ code nhé. Với CWP Control Panel  các bạn làm như bên dưới

500 Internal Server Error khi thêm code wordpress và chạy thì bị báo lỗi 500. Sử dụng CWP Control Panel quản lý VPS Linux

Cách fiexd 500 Internal Server Error

Đăng nhập quản lý CWP Control Panel chọn User Accounts > Fix Permissions > Select User > Fix Account Permissions

Kết quả500 Internal Server Error

Với lỗi này thường do các bạn giải nén code ở máy tính rồi mới upload lên VPS vì vậy nó đã không phân quyền. Nếu mình upload file zip lên và giải nén trên sever sẽ không gặp lỗi này.

Với lỗi phân quyền có thể gây ra rất nhiều lỗi khác như không cài được plugin trên wordpress, hoặc không cài được một số loại code khác. Do 1 số file yêu cầu phải cấp quyền thực thi mới chạy được.

Ngoài ra nếu sử dụng trình quản lý VPSSIM thì bạn vào phần thêm website và chọn Fix

Dịch từ bài viết :

This error is usually related with the permissions/ownership issue.

suPHP requires that the files are owned by the user name, and suExec requires that they are executed from the correct home folder.

Permissions on php files should also be set to 644 (-rw-r-r-), folder permission must be 755.

How to change ownership on the files and folders
go to CWP.admin Left Menu –> User Accounts — > Fix Permissions and select user.

Apache Logs are in: /usr/local/apache/logs/

Sửa lỗi 500 Internal Server Error CWP Control Panel cho WordPress
Đánh giá của bạn !