Category : Máy tính (PC)

Máy tính hay còn gọi là PC, máy tính bao gồm cả laptop và thường dùng hệ điều hành windows, MAC os X, ubuntu … Máy tính được dùng trong mọi lĩnh vực