Máy tính (PC)

Máy tính hay còn gọi là PC, máy tính bao gồm cả laptop và thường dùng hệ điều hành windows, MAC os X, ubuntu ... Máy tính được dùng trong mọi lĩnh vực